11-12 września - Licheń Stary

Po konferencji we Wronkach otrzymaliśmy od Członków wiele informacji zwrotnych, że ze sposobem organizacji konferencji i jej zakresem temetycznym idziemy w dobrym kierunku!

Postanowiliśmy powtórzyć konwencję wyjazdu piątkowo-sobotniego z prezentacjami Skarbników, dyskusją panelową i wieczornym spotkaniem towarzyskim. Tym razem do tematów poruszanych na konferencji doszły również tematy windykacyjne.

Spotkaliśmy się w Centrum Konferencyjnym Budimex'u - Hotelu Magda w Starym Licheniu - tym razem organizacją konferencji zajęli się koledzy z Budimex'u.

Na konferencję przybyło ponad 20 osób - część uczestników poprzedniej konferencji, ale także i nowe osoby.

Panel dyskusyjny zajął ponad dwie godziny i objął wszystkie tematy związane z pracą Skarbnika: produkty bankowe, zarządzanie ryzykiem kursowym, cash management, koszty finansowania oraz tematy windykacyjne.

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że obszary te musimy przedyskutować na kolejnej konferencji PCTA, która odbędize się 19-20 marca 2010r.

A kolacja skarbnicza zamieniła się w tańce do białego rana...

Tematy prezentacji (treść wybranych prezentacji jest dostępna dla zalogowanych Członków Stowarzyszenia):

  • Krótkie przedstawienie się uczestników - głównych obszarów odpowiedzialności oraz zainteresowań;
  • Czas pooling po polsku - Katarzyna Doboszyńska, Grupa Eurocash;
  • Cash pooling krajowy i międzynarodowy w polskiej grupie kapitałowej - Jacek Matyjasik, Grupa Orlen;
  • Zarządzanie należnościami/windykacja - co jeszcze można zrobić dla firmy i siebie - casus samodzielnego outsourcingu windykacji - Jacek Riciński, Cezex;
  • CEE Netting, Justyna Nałęcz-Chmielewska, PWC;
  • Podejście do walut i zabezpieczenia ryzyka walutowego w pierwszych miesiącach kryzysu finansowego - Maciej Müldner, Skanska S.A.