19 - 20 marca 2010, Częstochowa

W dniach 19 - 20 marca odbyła się w Częstochowie nasza czwarta konferencja. Współorganizatorami byli Grupa Hotelowa Orbis, Citibank Handlowy oraz firma Smart Media. W trakcie konferencji wysłuchaliśmy prezentacje na temat:
- oranizacji i sposobów pomiaru pracy Treasury;
- planowania cash flow;
- zarządzania płynnością;
- windykacji.

Materiały z konferencji są dostępne do pobrania dla zalogowanych Członków.