2005 r. - Pierwszy pomysł stworzenia Stowarzyszenia. Nawiązanie kontaktów ze stowarzyszeniami: czeskim, węgierskim i europejskim.

2007 r. - spotkanie założycielskie oraz rozpoczęcie procedury rejestracji Stowarzyszenia. Pierwsze otwarte spotkania oraz wymiana doświadczeń pomiędzy członkami.

2008 r. - Pierwsze Walne Zgromadzenie i pierwsza otwarta konferencja. Ponad 100 uczestników i wielki sukces. W czasie kryzysu finansowego Stowarzyszenie staje się forum wymiany wiedzy. Pomagamy sobie nawzajem w walce z kryzysem, zachowaniem banków wobec firm, ale także przy tworzeniu i reorganizacji skarbów w firmach.

2009 r. - Dwie bardzo udane konferencje (tym razem tylko dla członków). Odbywają się regularne spotkania, na których omawiamy aktualną sytuację na rynkach finansowych oraz bankowym. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w działaniach europejskiego stowarzyszenia w ważnych dla nas tematach (SEPA, regulacje dot. zawierania transakcji walutowych). Członkowie Stowarzyszenia prowadzą zajęcia na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej.

2010-12 r. - Stowarzyszenie pozyskuje nowych członków. Dwa razy w roku są organizowane konferencje tematyczne oraz dodatkowo minimum dwa spotkania otwarte.

2013 r. - Mija pięć lat od oficjalnej rejestracji Stowarzyszenia. Odbyło się 11 konferencji, 9 spotkań tematycznych, 6 spotkań świątecznych, 5 konkursów walutowych. Jesteśmy partnerem Forum Dyrektorów Finansowych, bierzemy udział w konferencjach EACT i zabieramy głos w sprawach istotnych dla europejskiego treasury. Uchwalono kodeks etyczny Stowarzyszenia. Od 2008 r. członkowie Stowarzyszenia prowadzą zajęcia na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej.

2014-2017 r. - Poza ustalonym harmonogramem konferencji i spotkań otwartych wprowadzamy kolejne aktywności jak konkurs na pracę magisterską , rozszerzony , skomplikowany konkurs walutowy dla członków stowarzyszenia. Uczestniczymy w pracach nad polskim standardem LMA. Nasi członkowie są zapraszani na konferencje innych stowarzyszeń i organizacji finansowych.

2017 r. - Stowarzyszenie obchodzi uroczyście dziesięciolecie swojego istnienia.

2018 r. - jublieuszowa XX Konferencja PCTA w Toruniu.

 

Organizacje