Celem niniejszej witryny jest przedstawienie klientom oraz innym zainteresowanym osobom ogólnych informacji o przedmiocie działalności Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych - PCTA. PCTA zastrzega sobie prawo do zmiany oraz poprawek w zawartości witryny, a także czasowego lub trwałego blokowania dostępu do jej całości lub poszczególnych stron. PCTA może w każdym czasie usunąć lub zmienić informację o usługach prezentowanych w serwisie.
Żadna z informacji zawartych na stronie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
Wszelkie informacje, teksty, zdjęcia, dane, nazwy handlowe, znaki towarowe, logotypy, oferowane poprzez tę stronę usługi, a także układ graficzny i struktura tej strony sama w sobie, są własnością PCTA i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo ochrony znaków towarowych. Użytkownik zobowiązany jest do wykorzystania powyżej wymienionych elementów wyłącznie w celach informacyjnych, wykluczając jakiekolwiek użycie komercyjne. Bezprawne wykorzystywanie zawartości tej strony jest zabronione i skutkować będzie zastosowaniem sankcji cywilnych lub karnych.
PCTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z tej strony, w szczególności za jej wady, wirusy komputerowe i awarie systemu.

Organizacje