13-14 luty 2009 - Wronki k. Poznania

W niełatwym roku po wybuchu kryzysu finansowego zdecydowaliśmy się na trochę inną konwencję konferencji i zorganizowaliśmy dwudniowe spotkanie tylko dla członków Stowarzyszenia. Zależało nam na wzajemnym poznaniu się oraz stworzeniu kameralnej atmosfery, w której poza przygotowanymi przez Członków Stowarzyszenia prezentacjami odbyłaby się wymiana doświadczeń na temat pracy Skarbnika w ostatnich miesiącach.

Zamysł się udał. Do zarezerwowanego przez kolegów z Amica Wronki S.A. hotelu Olympic przybyło 25 osób! Dyskutowaliśmy na temat współpracy z bankami i instytucjami finansowymi, zarządzania ryzykiem kursowym oraz o innych aspektach pracy Skarbnika wynikłych z kryzysowej sytuacji na rynku finansowym.

A wieczorem bawiliśmy się na Biesiadzie Skarbnika!

Tematy prezentacji (treść wybranych prezentacji jest dostępna dla Członków Stowarzyszenia po zalogowaniu):

  • Krótkie przedstawienie się uczestników - głównych obszarów odpowiedzialności oraz zainteresowań
  • Zabezpieczenia płatności i ryzyka kontrahentów - nietypowe podejście w okresie kryzysu finansowego - Maciej Müldner, Skanska S.A.
  • Cash-pool i co dalej? Doświadczenia w zarządzaniu płynnością na przykładzie Grupy Budimex - Zbiegniew Kamecki, Budmiex S.A.
  • Zarządzanie kapitałem obrotowym na przykładzie Kraft Foods Polska S.A. - Adam Woźniak, Kraft Foods Polska S.A.
  • Dyskusja panelowa