XV Konferencja PCTA odbędzie się w dniach 15 - 17 października w Józefowie k/Warszawy.

Agenda Konferencji:

CZWARTEK 15 Października 2015

Spotykamy się ok 17:30, by porozmawiać we własnym gronie o nurtujących nas tematach, do czego podstawą będą prezentacje przygotowane przez członków PCTA.

PIĄTEK 16 października

10:15 – 11:40 W bloku tematycznym nr 1

  • poznamy ogólną klasyfikację ryzyk i rodzajów zagrożeń w obszarze ubezpieczeń
  • zapoznamy się z przedstawionymi przez członków PCTA prezentacjami ryzyk i schematów ubezpieczenia podmiotów o odmiennej charakterystyce/profilu ryzyka (FMCG / telecom / construction)
  • w powiązaniu z powyższym oraz na podstawie wybranych branż zapoznamy się ze schematem pokrycia ubezpieczeniami według najlepszych znanych praktyk

W przerwie przy kawowych stolikach tematycznych będziemy mogli w węższym gronie porozmawiać o niuansach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej władz spółki (D&O), w tym poznać inne spojrzenie na polisę D&O nie tylko jako ochrony zarządu, ale także pracownika, prywatnego majątku, małżonka, partnera etc.

Przy drugim stoliku kawowym porozmawiamy o ubezpieczeniu ryzyka terroryzmu i sabotażu, które w dobie rosnących zagrożeń geopolitycznych współczesnego świata stało się bardzo istotnym elementem obszaru ubezpieczeń.

12:20 – 13:30 W bloku tematycznym nr 2

  • zapoznamy się z procesem organizacji odpowiedniego ubezpieczenia dla przedsiębiorstwa, oraz
  • poznamy rolę brokera w procesie organizacji ubezpieczeń weryfikując tezę, czy jest on niezbędny, a jeśli tak, to w jakich przypadkach możemy działać bez niego.

14:30 – 15:45 W poobiednim bloku tematycznym nr 3

  • zapoznamy się z ryzykami niefinansowymi w obszarze bankowości i sposobami ich zabezpieczania z perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej i grożących jej cyberryzyk, i ich reperkusji (np. kradzieże danych, kradzieże z kont/kart kredytowych; inne);
  • poznamy technologiczne możliwości zabezpieczeń przez cyberryzykami.

W przerwie kawowej przy stolikach tematycznych zapoznamy się z dalszymi niuansami cyberryzyk, będziemy mogli również porozmawiać o zawiłościach procesów likwidacji szkód oraz poznamy innowacyjne rozwiązania informatyczne w obsłudze ubezpieczeń na przykładzie grupowych ubezpieczeń osobowych

16:30 – 18:00 Część merytoryczną w piątek zwieńczymy blokiem tematycznym nr 4 poświęconym:

  • sposobom i modelom oceny ryzyka przez ubezpieczyciela, czyli ile kosztuje (WAS!) ryzyko i jak się je wycenia
  • procesom likwidacji szkód, w tym przez pryzmat case’ów lub niewłaściwej ochrony ubezpieczeniowej.

Na tym zakończymy część merytoryczną Konferencji.