20-22 Marca 2014, Hotel Warszawianka, Jachranka

Siostry i Bracia w Skarbie 🙂

Już 20 marca spotykamy się na kolejnej Konferencji PCTA, której tematem będzie zarządzanie ryzykiem finansowym. Ze względu na swoją złożoność wymaga on szczególnej staranności w doborze prelegentów i dobrego przygotowania merytorycznego. Oferujemy Wam możliwość poszerzenia swojej wiedzy oraz wymiany doświadczeń w gronie kolegów „po fachu”. Poziom naszych konferencji jest daleko wyższy od innych organizowanych komercyjnie, w których za uczestnictwo musielibyśmy zapłacić kilka tysięcy złotych!

Wasze opinie w ankietach także potwierdzają wysoką jakość naszych spotkań, zarówno od strony merytorycznej jak i od strony mniej oficjalnej.

Agenda Konferencji gwarantuje kompleksowe podejście do tematu zarządzania ryzykiem finansowym, począwszy od zbudowania polityki zarządzania ryzykiem finansowym, poprzez omówienie różnych strategii, struktur organizacyjnych, podziału ról i odpowiedzialności. Program merytoryczny przewiduje prezentacje uznanych prelegentów, w tym gości z centrum światowych finansów Londyńskiego CITY, autorów wielu książek i artykułów branżowych.

Program pozamerytoryczny także jest atrakcyjny. Pierwszy wieczór spędzimy razem z kolegami z Citibanku. Osoby, które pamiętają ostatnią konferencję, chyba nie potrzebują dalszych rekomendacji 🙂 Drugi wieczór to wspólna kolacja, muzyka, tańce i konkursy...

Miło mi Was poinformować, że zakończyliśmy proces wyboru partnerów naszej konferencji.

Po raz pierwszy spotkamy się na konferencji z bankami HSBC, BNP Paribas oraz PKO Bankiem Polskim. Jako główny partner wystąpi także, znany nam z poprzednich konferencji, Citi Handlowy.

Wspierającymi partnerami będą banki ING Bank Śląski i Bank Zachodni WBK oraz Thomson Reuters i OpusCapita.

Spotykamy się w Hotelu Warszawianka w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim, (www.warszawianka.pl). Pokoje jednoosobowe z bezpłatnym dostępem do największego Aqua Parku w okolicach jeziora Zegrzyńskiego.

Przypominamy wszystkim, którzy zwlekają z przysyłaniem zgłoszeń, że termin upływa 7 marca.

Dla wszystkich członków Stowarzyszenia każda organizowana przez nas konferencja jest bezpłatna. Jedynym warunkiem jest wpłata aktualnej składki członkowskiej i wysłanie swojego zgłoszenia uczestnictwa na podany adres email (anna.augustynowicz@pcta.pl).

Jednocześnie pamiętajcie, że w sobotę 22 marca odbędzie się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, w którym każdy z nas powinien uczestniczyć.

Zarząd PCTA


Materiały z Konferencji do pobrania tylko przez zalogowanych Członków.