Webinarium organizowane we współpracy z Santander TFI na temat „Fundusze inwestycyjne jako alternatywa dla depozytów w środowisku niskich stóp procentowych na przykładzie funduszy Santander TFI” odbędzie się 11 lutego 2021 (czwartek) o godz. 14.00. Przewidywany czas trwania to 1 godzina.