W najbliższym czasie planujemy dla członków PCTA kilka ciekawych wydarzeń. Będą to oczywiście webinaria, w lutym rozpoczniemy też kolejną edycję naszego konkursu prognoz finansowych.

11.02.2021 - webinarium we współpracy z Santander TFI, temat: „Fundusze inwestycyjne jako alternatywa dla depozytów w środowisku niskich stóp procentowych na przykładzie funduszy Santander TFI”.

18.02.2021 - webinarium we współpracy z Haitong Bank i Kancelarią Rymarz Zdort, temat: „Emisja obligacji korporacyjnych w Polsce – kluczowe aspekty, bieżące otoczenie rynkowe i prawne”, godz. 10.00, czas trwania: 1,5 godziny.

23.02.2021 - webinarium we współpracy z bankiem Citi Handlowy, w programie prezentacja makroekonomiczna, a także inauguracja konkursu "Prognozy finansowe na rok 2021", godz. 9.30, czas trwania: 1 godzina.