20 – 22 Września 2012, Hotel Narvil, Serock

Agenda

Czwartek, 20 września – Rynki Finansowe

09:00 - 10:00 Zakwaterowanie i rejestracja
10:00 - 10:15 Powitanie uczestników
10:15 - 11:15 Warsztaty z 360T
11:15 - 11:30 Przerwa kawowa
11:30 - 13:30 Warsztaty z Bloomberg
13:30 - 14:30 Obiad
14:30 - 16:00 Jednocześnie:

Session 1 - Praktyczne warsztaty z Bloomberg

Session 2 - Prezentacje członków aspirantów

16:00 - 16:30 Czas wolny
16:30 - 17:00 Przejazd busem na miejsce Atrakcji
17:00 - 22:00 Wieczór w plenerze sponsorowany przez ING Bank
22:00 - 22:30 Powrót do hotelu busem

Piątek, 21 września – Doświadczenia z Faktoringiem

10:00 - 10.15 Słowo wstępne członka zarządu
10:30 - 12:00 Historia Faktoringu w Polsce – od faktury do wymiany webowej ING Bank
12:00 - 12:30 Przerwa kawowa / jazdy próbne z Mercedes
12:30 - 13:15 Prezentacja makroekonomiczna – Główny Ekonomista Banku Millennium

„Nowa (stara) (nie)normalność – jak polskie firmy reagują na zmieniające się otoczenie gospodarcze”

13:15 - 14:00 Analiza w oparciu o przykładowe transakcje - Bank Millennium

„Dlaczego warto korzystać z faktoringu i komu najbardziej się to opłaca?”

14:00 - 15:00 Obiad / jazdy próbne z Mercedes
15:00 - 15:45 Export Finance – RBS Bank
15:45 - 16:30 Zarządzanie kapitałem obrotowym w okresie recesji – szanse i zagrożenia – RBS Bank
16:30 - 17:00 Przerwa kawowa / jazdy próbne z Mercedes
17:00 - 17:45 Studium przypadku członek lub gość PCTA
17:45 - 20:00 Czas wolny / jazdy próbne z Mercedes
20:00 -……………. Biesiada Skarbnika sponsorowana przez Bank Millennium

Sobota, 22 września

10:00 - 10:30 Prezentacja / dyskusja spraw członkowskich PCTA
10:30 - 11:00 SEPA – spotkanie założycielskie grupy
11:00 - 11:30 Przerwa kawowa
11:30 - 12:30 OTC – spotkanie założycielskie grupy
12:30 Zakończenie Konferencji


Materiały z Konferencji do pobrania tylko przez zalogowanych Członków.