Drodzy Skarbnicy,

Podczas XXII Konferencji PCTA odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych. Podczas spotkania w dniu 13.04.2019 roku członkowie Stowarzyszenia wybrali Zarząd oraz Komisję Rewizyjną na dwuletnią kadencję w następującym składzie:

Małgorzata J. Grzegory – Prezes Zarządu

Aleksandra Filipowicz – Wiceprezes  Zarządu, Sekretarz

Jacek Wnuk – Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Fajdek – Członek Zarządu, Skarbnik

Robert Koszela – Członek Zarządu

Jacek Ruciński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Maciej Lipiński – Członek Komisji Rewizyjnej

Adam Marczak – Członek Komisji Rewizyjnej

Marcin Miazga – Członek Komisji Rewizyjnej.

Przy tej okazji chcielibyśmy podziękować Maćkowi Müldnerowi, jednemu z założycieli Stowarzyszenia i Prezesowi Zarządu, za jego nieoceniony wkład w rozwój Stowarzyszenia, licząc na jego dalszy, aktywny udział z życiu „skarbniczej” społeczności.

Pozdrowienia

Zarząd PCTA