Allianz Trade wspólnie ze Stowarzyszeniem Polskich Skarbników Korporacyjnych (PCTA) przeprowadzili badanie nastrojów wśród finansowych managerów kluczowych firm działających w Polsce.

W badaniu ankietowym udział wzięło 107 członków kadry finansowej wyższego szczebla, W wyniku tej ankiety powstał raport.