W dniach 18-20 maja 2023 roku (czwartek - sobota) w Jachrance odbędzie się XXXI Spotkanie Zawodowe PCTA.

„Treasury Mixer” to hasło naszego majowego wydarzenia. Spodziewajcie się licznych warsztatów oraz prezentacji z zakresu zarządzania płynnością i ryzykiem finansowym, technologii i cyberbezpieczeństwa. Nie zabraknie także podczas Spotkania aktualnych informacji ekonomicznych oraz ESG, które już zagościło lub niebawem na stałe zagości w agendzie każdego skarbnika.

Nasze Spotkanie rozpocznie się w czwartek, 18 maja, a zakończy w sobotę, 20 maja Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.