XXVIII Spotkanie PCTA pod hasłem „Zielone trendy w finansowaniu” odbyło się w dniach 14-16.10.2021 w Józefowie. Serdecznie dziękujemy Partnerom i Uczestnikom!

Materiały ze Spotkania dostępne są w sekcji dla członków. Już niebawem informacje o naszych kolejnych wydarzeniach.