Zakończyła się trzecia edycja konkursu na najlepszą pracę licencjancką lub magisterską, poświęconą tematyce skarbowości korporacyjnej. Nagrody zdobyły następujące osoby:

Miejsce I:

Magdalena Biśta, za pracę pt. "Rola i charakter skarbnika korporacyjnego w zarządzaniu płynnością finansową grupy na przykładzie cash poolingu",

Miejsce II:

Katarzyna Jakś, za pracę pt. "Metody restrukturyzacji zadłużenia a powodzenie procesu uzdrawiania kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Monnari Trade SA",

Miejsce III:

Magdalena Mazurek, za pracę pt. "Cash pooling jako instytucja optymalizacji kosztów finansowych przedsiębiorstw a obejmujące ją obciążenia podatkowe".