W konkursie mogą brać udział prace magisterskie i licencjackie poświęcone zagadnieniom skarbowości korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania płynnością i ryzykiem finansowym.

Do konkursu zgłaszać można prace obronione w latach 2012 – 2017.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
a)    wypełniony formularz zgłoszenia na konkurs dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych (www.pcta.pl),
b)    egzemplarz pracy magisterskiej lub pracy licencjackiej,
c)    kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub licencjata na podstawie zgłoszonej pracy;
d)    tłumaczenie na język polski, jeżeli praca została napisana w języku obcym.
Zapraszamy do udziału, a także rozpowszechnienia informacji o konkursie.

Formularz konkursowy

Regulamin konkursu