W sobotę, 4 września 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Członków. Podczas zebrania zostały zatwierdzone sprawozdania za 2020 rok i udzielone zostało absolutorium Zarządowi. Następnie odbyły się wybory władz Stowarzyszenia na nową, 4-letnią kadencję.

 

Zarząd
Małgorzata Grzegory Prezes Zarządu
Aleksandra Filipowicz Wiceprezes Zarządu, Sekretarz
Jacek Wnuk Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Fajdek Członek Zarządu, Skarbnik
Tomasz Dobrański Członek Zarządu
Robert Koszela Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna
Iwona Dąbrowska Przewodniczący
Marcin Jaroszek Zastępca Przewodniczącego
Adam Marczak Członek Komisji Rewizyjnej
Tomasz Ogrodnik Członek Komisji Rewizyjnej
Ewa Smułkowska-Powierza Członek Komisji Rewizyjnej
Grzegorz Trautman Członek Komisji Rewizyjnej