Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych po raz siódmy organizuje konkurs na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu skarbowości korporacyjnej. Celem konkursu jest m.in. zwiększenie zainteresowania tematyką skarbowości korporacyjnej i zachęcenie studentów i pracowników dydaktycznych do szerszego podejmowania tej tematyki.

Podobnie jak w latach poprzednich, konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich i licencjackich poświęconych zagadnieniom skarbowości korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania płynnością i ryzykiem finansowym. Autorzy prac muszą posiadać status absolwenta lub studenta szkoły wyższej lub innej placówki naukowej, a do konkursu zgłaszać można prace obronione w latach 2019–2021.

Prace należy składać pocztą na adres Stowarzyszenia, ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: anna.augustynowicz@pcta.pl. Na zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia 2021 r. Szczegółowe wymagania znajdują się w załączonym regulaminie.

Poniżej zamieszczamy regulamin, formularz konkursowy oraz ogłoszenie o konkursie.

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o konkursie
Regulamin konkursu
Formularz konkursowy