W dniach 3-4 września 2021 r. w hotelu "Cicha Woda" w Nieporęcie odbędzie się Spotkanie i Walne Zebranie Członków PCTA. Partnerem Spotkania będzie Kancelaria DLA Piper.

Kancelaria DLA Piper przygotowała dla członków PCTA prezentację na temat: „Standardy zrównoważonego finansowania według LMA”, którą przedstawi Paweł Turek.

Przedmiotem prezentacji będzie przedstawienie pięciu głównych zasad zrównoważonego finansowania rekomendowanych przez Loan Market Association. Paweł Turek będzie omawiał dobre praktyki uzgadniania umów kredytowych, posługując się konkretnymi przykładami. Dodatkowo wskaże na te elementy umowy kredytowej, na które powinni zwrócić uwagę kredytobiorcy w negocjacjach z kredytodawcą. Na końcu podsumuje prezentację, omawiając pożyczkę uwzględniającą zasady zrównoważonego finansowania, w której doradzała kancelaria DLA Piper.

W ramach Spotkania, w sobotę 4 września, odbędzie się też Walne Zebranie Członków, którego
szczegóły członkowie PCTA otrzymali w osobnym zawiadomieniu.

Partner Spotkania

DLA Piper