W 2021 roku chcielibyśmy zorganizować wiele ciekawych i ważnych wydarzeń, służących poszerzaniu wiedzy i kompetencji naszych członków. Poniżej przedstawiamy ich planowany harmonogram. Wszystkie podane terminy są określone wstępnie i mogą ulec zmianie zależnie od bieżącej sytuacji.

 

Data Wydarzenie Temat (roboczy) Partnerzy Miejsce spotkania
2020 – 2021 Akademia Skarbnika Projekt edukacyjny ING Bank Śląski ---

11.02.2021

godz. 14:00

Webinarium Fundusze inwestycyjne jako alternatywa dla depozytów w środowisku niskich stóp procentowych Santander TFI online

18.02.2021

godz. 10:00

Webinarium Emisja obligacji korporacyjnych w Polsce – kluczowe aspekty, bieżące otoczenie rynkowe i prawne Haitong Bank oraz Kancelaria Rymarz-Zdort online

23.02.2021

godz. 9:30

Spotkanie tematyczne Inauguracja Konkursu „Prognozy finansowe na 2021 rok” Citi Handlowy online
2-30.03.2021 XXVI Konferencja PCTA Miesiąc ubezpieczeń z PCTA Informacja już wkrótce

online

Każdy wtorek, godz. 15:00

9.04.2021

lub

16.04.2021

Spotkanie tematyczne Zatory płatnicze – kontrola UOKiK, nasze doświadczenia --- online lub stacjonarnie
Kwiecień 2021 Walne Zebranie Członków Statut PCTA --- online lub stacjonarnie

10-12.06.2021

(czwartek-sobota)

XXVII Konferencja PCTA Tematyka technologiczna, istotne, bieżące tematy skarbowe tbd Hotel Windsor, Jachranka

Czerwiec-wrzesień 2021

(w zależności od terminów ustawowych)

Walne Zebranie Członków Zatwierdzenie sprawozdania, wybór władz Stowarzyszenia --- online lub stacjonarnie

17.09.2021

(piątek)

Spotkanie regionalne Czekamy na Wasze pomysły tbd stacjonarnie

14-16.10.2021 lub

21-23.10.2021 (czwartek-sobota)

XXVIII Konferencja PCTA Czekamy na Wasze pomysły tbd tbd
10.12.2021 (piątek) „Śledzik” – spotkanie tematyczne Podsumowanie roku, rozstrzygnięcie konkursu „Prognozy finansowe na rok 2021” Citi Handlowy tbd