Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych, zrzeszające osoby zajmujące się zarządzaniem płynnością, finansowaniem i ryzykiem w przedsiębiorstwach, po raz kolejny organizuje konkurs na najlepszą pracę magisterską i licencjacką. Naszym celem jest przede wszystkim zwiększenie zainteresowania tematyką skarbowości korporacyjnej zarówno wśród studentów, jak i wykładowców. Przy pomocy konkursu chcemy zachęcić studentów i pracowników dydaktycznych do szerszego podejmowania tej tematyki.

Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich i licencjackich, poświęconych zagadnieniom skarbowości korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania płynnością i ryzykiem finansowym. Autorzy prac muszą posiadać status absolwenta lub studenta szkoły wyższej lub innej placówki naukowej, a do Konkursu zgłaszać można prace obronione w latach 2013 – 2018. Prace należy składać pocztą, na adres Stowarzyszenia, ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa. Szczegółowe wymagania znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Będziemy wdzięczni za rozpropagowanie naszego konkursu na Państwa uczelni. W załączeniu znajdą Państwo regulamin, formularz konkursowy oraz ogłoszenie.

Ogłoszenie
Regulamin
Formularz konkursowy