Zasady bezpieczeństwa podczas

XXVIII Spotkania Zawodowego

Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych (PCTA)

14-16 października 2021, Józefów („Spotkanie”)

 

W związku z występującym niebezpieczeństwem zarażeniem wirusem COVID-19 ustala się następujące zasady i zalecenia uczestnictwa w Spotkaniu.

 

  1. W Spotkaniu biorą udział tylko uczestnicy, którzy:

 a) są zdrowi, tj. nie wykazują objawów chorobowych takich jak: katar, kaszel, duszności, podwyższona temperatura (powyżej 37 stopni Celsjusza), bóle mięśni, zmęczenie, osłabienie organizmu;

b) oświadczyli, że według ich najlepszej wiedzy nie mieli w ciągu ostatnich 14 dniach kontaktu z osobami zarażonymi COVID-19;

c) oświadczyli, że według ich najlepszej wiedzy są zdrowi i nie wykazują objawów wskazanych w lit. a) powyżej;

d) oświadczyli, że nie są objęci obowiązkową kwarantanną Inspekcji Sanitarnej.

 

  1. Każdy uczestnik Spotkania może dokonać pomiaru temperatury elektronicznym termometrem zbliżeniowym dostępnym w recepcji.

 

  1. Podczas Spotkania zaleca się stosowanie środków ograniczających ryzyko zarażenia COVID-19, wymienionych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady.

 

  1. W szczególności zaleca się stosowanie następujących środków zapobiegawczych:

a) zakrywanie ust i nosa maseczką;

b) stosowanie dystansu społecznego;

c) częsta dezynfekcja rąk.

 

  1. Podczas Spotkania uczestnicy Spotkania mają zapewniony dostęp do jednorazowych maseczek i płynów dezynfekcyjnych.

 

  1. W przypadku noclegu pomiędzy dniami Spotkania każdy uczestnik otrzymuje możliwość noclegu w pokoju jednoosobowym.

 

  1. Na początku Spotkania wskazany zostanie Pełnomocnik Zarządu ds. bezpieczeństwa epidemicznego, któremu należy zgłaszać pytania i ewentualne ryzyka związane z bezpieczeństwem epidemicznym podczas Spotkania.