Zasady bezpieczeństwa podczas
XXVII Konferencji Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych („PCTA”)
10-12 czerwca 2021, Jachranka

W związku z występującym niebezpieczeństwem zarażeniem wirusem COVID-19 ustala się następujące zasady i zalecenia uczestnictwa w XXVII Konferencji PCTA („Konferencja”)

1. W Konferencji biorą udział tylko uczestnicy, którzy:

a) są zdrowi, tj. nie wykazują objawów chorobowych takich jak: katar, kaszel, duszności, podwyższona temperatura (powyżej 37 stopni Celsjusza), bóle mięśni, zmęczenie, osłabienie organizmu;
b) oświadczyli że według ich najlepszej wiedzy nie mieli w ciągu ostatnich 14 dniach kontaktu z osobami zarażonymi COVID-19;
c) oświadczyli że według ich najlepszej wiedzy są zdrowi i nie wykazują objawów wskazanych w lit. a) powyżej;
d) oświadczyli że nie są objęci obowiązkową kwarantanną Inspekcji Sanitarnej.

2. Każdy uczestnik Konferencji jest zobowiązany do poddania się pomiarowi temperatury elektronicznym termometrem zbliżeniowym przed rejestracją w recepcji Konferencji.

3. Podczas Konferencji zaleca się stosowanie środków ograniczających ryzyko zarażenia COVID-19, wymienionych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady.

4. W szczególności zaleca się stosowanie następujących środków zapobiegawczych:
a) zakrywanie ust i nosa maseczką;
b) stosowanie dystansu społecznego;
c) częsta dezynfekcja rąk.

5. Podczas Konferencji uczestnicy Konferencji mają zapewniony dostęp do jednorazowych maseczek i płynów dezynfekcyjnych.

6. W przypadku noclegu pomiędzy dniami Konferencji każdy uczestnik otrzymuje możliwość noclegu w pokoju jednoosobowym.

7. Na początku Konferencji wskazany zostanie Pełnomocnik Zarządu ds. bezpieczeństwa epidemicznego, któremu należy zgłaszać pytania i ewentualne ryzyka związane z bezpieczeństwem epidemicznym podczas Konferencji.

Zasady bezpieczeństwa podczas XXVII Konferencji PCTA [PDF, 190 kB]

Organizations