Wyniki VII edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu skarbowości korporacyjnej zostaną ogłoszone 10 grudnia 2021 r. o godz. 17.30 podczas Spotkania PCTA.

Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych zorganizowało konkurs już po raz siódmy. Jego celem jest m.in. zwiększenie zainteresowania tematyką skarbowości korporacyjnej i zachęcenie studentów i pracowników dydaktycznych do szerszego podejmowania tej tematyki. Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich i licencjackich poświęconych zagadnieniom skarbowości korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania płynnością i ryzykiem finansowym. Do VII edycji konkursu zgłaszać można było prace obronione w latach 2019–2021.