Tradycyjne skarbnicze spotkanie świąteczne, połączone z rozstrzygnięciem dwóch konkursów: konkursu "Prognozy finansowe na rok 2022" dla członków PCTA oraz konkursu na pracę magisterską i licencjacką z zakresu skarbowości korporacyjnej (VIII edycja), odbędzie się 9 grudnia 2022 roku o godz. 17.30. Prezentację makroekonomiczną przygotuje Partner konkursu prognoz finansowych - Citi Handlowy. W dalszej części spotkania będzie czas na życzenia świąteczne i rozmowy.

Serdecznie zapraszamy!