Podczas spotkania świątecznego PCTA w dniu 9.12.2022 r. odbyło się ogłoszenie wyników Konkursu na pracę magisterską i licencjacka z zakresu skarbowości korporacyjnej, organizowanego przez PCTA. Była to VIII edycja Konkursu.

Laureatką Konkursu została Zuzanna Musik za pracę magisterską na temat: "Premia za złożoność czy brak płynności? Ocena ryzyka kredytowego długu niepublicznego" (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

Przyznano dwa wyróżnienia:

Paulina Belzyt za pracę licencjacką "Płynność finansowa a rentowność działalności gospodarczej analiza na przykładzie przemysłu przetwórczego w Polsce w latach 2013 2020" (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz);

Pamela Kruczek za pracę magisterską "Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw w okresie pandemii COVID-19 na przykładzie wybranych spółek z branży odzieżowej" (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

Gratulujemy Laureatkom i życzymy dalszych sukcesów na polu edukacyjnym i zawodowym!

Niebawem zostanie ogłoszona kolejna, IX edycja Konkursu. Zapraszamy uczelnie do współpracy (kontakt: anna.augustynowicz@pcta.pl).