Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych, zrzeszające osoby zajmujące się zarządzaniem płynnością, finansowaniem i ryzykiem w przedsiębiorstwach, po raz szósty organizuje konkurs na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu skarbowości korporacyjnej. Naszym celem jest zwiększenie zainteresowania tematyką skarbowości korporacyjnej zarówno wśród studentów, jak i wykładowców. Przy pomocy konkursu chcemy zachęcić studentów i pracowników dydaktycznych do szerszego podejmowania tej tematyki.

Podobnie jak w latach poprzednich, konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich i licencjackich poświęconych zagadnieniom skarbowości korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania płynnością i ryzyka finansowego. Autorzy prac muszą posiadać status absolwenta lub studenta szkoły wyższej lub innej placówki naukowej, a do konkursu zgłaszać można prace obronione w latach 2014 – 2019.

Prace należy składać pocztą, na adres Stowarzyszenia, ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa. Na zgłoszenia czekamy do 31 grudnia 2019 r. Szczegółowe wymagania znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Poniżej zamieszczamy regulamin, formularz konkursowy oraz ogłoszenie o konkursie.

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o konkursie
Regulamin konkursu
Formularz konkursowy