Nasze pierwsze spotkanie w tym roku już 11 marca 2022 roku - XXIX Spotkanie Zawodowe PCTA "Otoczenie rynkowe i regulacyjne Skarbnika 2022". Spotykamy się w Małej Warszawie przy ul. Otwockiej 14 w Warszawie.

Poniżej przedstawiamy agendę Spotkania.

 

  9.00 –   9.30 Rozpoczęcie Spotkania
  9.30 – 10.15 Andersen w Polsce – Ochrona sygnalistów – nowe wyzwania dla przedsiębiorstw. Pomoc Ukrainie – aspekty podatkowe
10.15 – 10.30 Gość PCTA – GPW Benchmark
10.30 – 11.00 Fitch Ratings – ESG Ratings: what they are and how to use them
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Bank Pekao – Trading w trudnych czasach: Rynek stopy procentowej i rynek walutowy – gdzie jesteśmy i co dalej?
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.30 PKO Bank Polski – Rynek towarów energetycznych w Europie 2022
15.30 – 16.00 Przerwa kawowa
16.00 – 16.30 Refinitiv – Refinitiv Eikon: rozwiązania dla Treasury
16.30 – 17.00 DLA Piper – Czy postanowienia umowne dotyczące benchmarków wymagają zmian?
17.00 – 17.15 Przerwa kawowa
17.15 – 18.00 Citi Handlowy – Polska gospodarka w 2022 r. – Wyjątkowy rok, wyjątkowe wyzwania
18.00 – 19.00 Rozmowy kuluarowe
19.00 – 20.30 Wydarzenie kulturalne

Partnerzy Merytoryczni

Bank Pekao

PKO Bank Polski

Partner Konkursu

Citi Handlowy

Partnerzy Wspierający

DLA Piper

Fitch Ratings

Refinitiv

Partner Prawny

Andersen w Polsce