Zgłoszenie na Walne Zebranie Członków 4.09.2021 – test